25 янв 2019

Хесте

Ризван Гусейнов
0:54
7 КОММЕНТАРИЕВ
(((((   ))))) (((((   )))))
((((( ))))) ((((( )))))
Klass
Исраил Гулиев
Исраил Гулиев
​айе агрын алем йаман дейерсен бириниде мен дейем бир агыллы йолнан гедермиш горор бир дели столбанын башына чыхер чыхерда бир кагыз йапышдрер душуф гедер бу агыллы дейер бурда бир сир вар чыхыф ону охуйажам столбанын башына чыхер охуйанда горор ку йазылыф кы бура столбанын башыды
Qabil Askerzade
Qabil Askerzade
ха гаданалем аз дедин саз дедин ай елле..
Исраил Гулиев
Исраил Гулиев
​агрын алем бир айрым олор арана гонах гедер стола йемех гелер чай гелер гырмызы икрада гойоллар б
Исраил Гулиев
Исраил Гулиев
​айрым еле билерки гарагат муреббесиди гашыхлейер чайа токор ичер согра дейер ки еле билерсениз айрым гаммер муреббениз туршуйуф
Вугар Асадов
Вугар Асадов
xaxaxa
ТАРАНА ГАМИДОВА
ТАРАНА ГАМИДОВА
Айрым онлардан агыллыдыр, чайын янында гырмызы икра олар((( сабах ширин чай столунда олуб
Раскадровка
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте
Хесте